Hotline 0964 14 6595

Vay tiêu dùng thế chấp nhà

 Tuổi vay không quá 70 tuổi.  Số tiền vay từ: 100 triệu – 3 tỷ.  Thời gian vay: Từ 01 năm – 07 năm.  Lãi suất vay: 0.5%/tháng.  Tỷ lệ cho vay lên đến 80% giá trị tài sản thế chấp. Mọi thông tin thắc mắc và cần tư vấn về dịch vụ. Vui lòng liên hệ qua  Hotline: 0906 ...Xem thêm »

Vay thế chấp mua ô tô

 Tuổi người vay không quá 70 tuổi.  Số tiền vay: Không giới hạn.  Thời gian vay: từ 36 tháng đến 72 tháng.  Lãi suất vay: 0.5%/tháng. Tỷ lệ cho vay lên đến 80% giá trị tài sản thế chấp. Mọi thông tin thắc mắc và cần tư vấn về dịch vụ. Vui lòng liên hệ qua  Hotline: 0906 643 389Xem thêm »